Rozmawiali o bezpieczeństwie na drogach powiatu - Aktualności - KPP Olesno

Aktualności

Rozmawiali o bezpieczeństwie na drogach powiatu

21 marca w sali audiowizualnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie odbyła się debata społeczna, której tematem była poprawa stanu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w kontekście infrastruktury drogowej. Inicjatorem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie insp. Tomasz Kubicki. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i instytucji dbających o bezpieczeństwo powiatu oleskiego.

We wtorek 21 marca br. o godz. 13.00 w sali audiowizualnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie odbyła się debata społeczna, której przewodnim tematem było bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. W spotkaniu pod patronatem Starosty Oleskiego Stanisława Belki i Komendanta Powiatowego Policji insp. Tomasza Kubickiego wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego, władz samorządowych i lokalnych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, instytucji, zarządców dróg.

Na początku debaty Komendant insp. Tomasz Kubicki przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił temat spotkania podkreślając, że „niechronieni” są tą grupą uczestników ruchu drogowego, która jest najbardziej narażona na tragiczne w skutkach zdarzenia na drodze.

Następnie zaproszony na spotkanie podinsp. Maciej Milewski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Opolu przedstawił nowe rozwiązania przy projektowaniu przejść dla pieszych i skrzyżowań zgodnie z tzw. „Wizją Zero”, która zakłada maksymalną redukcję zdarzeń drogowych - zero wypadków, zero ofiar.

W dalszej części debaty Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp.sztab. Sebastian Wąsiński omówił zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładach lokalnej infrastruktury drogowej. Były to m.in. przejścia dla pieszych o ograniczonej widoczności oraz skrzyżowania w kształcie litery”Y”.

Na zakończenie uczestnicy mieli możliwość wymiany poglądów na temat bezpieczeństwa, która pozwoli na wypracowanie nowych rozwiązań i podjęcia inicjatyw na rzecz jego poprawy. 

Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie insp. Tomasz Kubicki przypomniał o aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki niej, każdy mieszkaniec może podzielić się z Policją informacjami o zagrożeniach, które zauważył. Zgłoszenia trafią do policjantów, którzy regularnie będą sprawdzać wskazane miejsca.

 

  • debata społeczna
  • debata społeczna
  • debata społeczna
  • debata społeczna
  • debata społeczna
  • debata społeczna
  • debata społeczna
  • debata społeczna
  • debata społeczna